17 Ekim 2020

Son dakika

İnternette Gelişmeler

Salgın sonrası 5G’ye yatırım hızlanacak

 

Salgın sürecinde kontakt ve komünikasyon ağlarına olan talep, salgın sonrasında  5G’ye ilgiyi artıracak. Üç milyar kişinin evlerinde karantinaya çekilmiş olduğu salgın döneminde birçok firmanın uzaktan çalışmaya geçmesi ve eğitimin sanal ortama taşınması, kuvvetli altyapı ve kesintisiz hizmete muhteşem talep yarattı.

KPMG Türkiye, Covid-19 salgınının telekomünikasyon şirketlerine tesirini ve salgın sonrası sektörün gündemini değerlendirdi. Sektördeki şirketlerin 5G teknolojisine meydana getirilen yatırımları hızlandırması gerekecek.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, Covid-19’un yaşamsal hale gelen telekomünikasyon hizmetleri için kayda değer fırsatlar yarattığını belirtti.

Tüm dünyada naturel afet yada pandemi şeklinde muhteşem şartlarda 5G’nin desteklediği alanların sürdürülebilirlik için öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Ercin şu değerlendirmeyi yapmış oldu:

“Covid-19 salgını, telekomünikasyon hizmetlerinde kuvvetli performans, yüksek güvenilirlik ve verimlilik ihtiyacını en iyi şekilde 5G teknolojisinin ödeyeceğini gösterdi.

Hastalığın yayılma hızını azaltmak amacıyla hayatlarını evlere taşıyan insanoğlu kontakt yayınlarını, video konuşma uygulamalarını, toplumsal medya platformlarını ve telefon konuşmalarını her zamankinden daha oldukça kullandı. Dünyada 5G teknolojisiyle insan teması olmadan hastalara bakan hastaneler gördük. Vakaların uzaktan teşhisinde, hasta takibinde 5G kullanıldı.

Ülkeler 5G’nin artan önemi üstüne bu değişen teknolojinin altyapısı için daha geniş yatırım bütçeleri ayıracak. Covid-19 sonrası dönemde 5G yatırımlarının yanı sıra LPWAN (Düşük Güç Geniş Alan Iletişim Ağı) sisteminin de telekomünikasyon şirketlerinin yatırım ajandasına girdiğini göreceğiz. 5G’ye gore altyapı maliyetlerinin azca, kullanım ömrünün uzun olması kısa vadede LPWAN’a yönelen şirketlerin uzun solukta etkili netice almasını elde edecektir.

LPWAN altyapısı yatırımları, Sanayi 4.0 ve nesnelerin interneti uygulamalarını hızlandırıp bilhassa fabrikaların otomasyonuyla maliyetlerin azalmasına, operasyonel verimin artmasına ve iş gücü kıtlığının sınırlandırılmasına olanak verecektir.”

Ercin, Çin’deki önder telekomünikasyon şirketleri China Mobil, China Telecom ve China Unicom’un Covid-19 sürecinde 5G ve LPWAN yatırımlarına son hızla devam ettiğini hatırlattı. Bu üç firmanın 2020 sonunda Çin’de toplam 1,5 milyon LPWAN, 700 bin tane de 5G baz istasyonu yerleştirilmesini hedeflediğini kaydetti.

Serkan Ercin, Covid-19 sonrası süreçte Türkiye’de de telekomünikasyon sektöründe yaşanmış olan talep artışının süreceğini açıkladı. Ercin, şu şekilde konuştu:

“Evden emek harcama yönteminin, kriz sonrası emek harcama yaşamının yeni normallerinden biri haline geleceğini öngörüyoruz. Değişen tüketici alışkanlıkları ve artan mobil veri ihtiyacını karşılamak için telekom şirketlerine talep artacak.

Covid-19’un etkisiyle, GSMH tahminlerimize gore 2020 sonunda ‘data ve kontakt’in GSYH içindeki payının yüzde 4 artacağını tahmin ediyoruz. Mobilitenin sınırlandırılma ve operasyonel verimin artırılma ihtiyacı, şirketlerin kontakt altyapılarının daha kuvvetli ve süratli hizmet elde eden 5G teknolojisi ile yapılandırılmasını gerektirecek.

Firmaların üretim süreçlerinde insan temasını minimize etme hedefi, 5G teknolojisine talebi yükseltecek. Türkiye’de de sektördeki şirketlerin 5G ve LPWAN teknolojilerine yatırım eğiliminin sürdüğünü görüyoruz.”